Køb bogen

Bog-forsideForventningsbaseret klasseledelse

Forfatter: Christian Varming & Trine Bachmann Vinther
År: 2014
ISBN: 978-87-995396-3-5
1 bog
Pris: 279,- DKK (ex. moms)
Sider: 63

 

Forfatter: Christian Varming & Trine Bachmann Vinther
År: 2014
ISBN: 978-87-995396-3-5
1 bog og 1 sæt pictogrammer
Pris: 945,- DKK (ex. moms)
Sider: 63 + 20 pictogrammer

Forventningsbaseret klasseledelse er en metode, der sætter fokus på, hvordan man som lærer kan arbejde med tydelige og konkrete forventninger til sine elever og på, hvordan man med afsæt i disse forventninger til eleverne, kan reflektere over hvilke forventninger man må have til sig selv som lærer. Forventningsbaseret klasseledelse er også en metode der sætter fokus på, hvordan elevernes forældre, skolernes AKT/inklusions-medarbejdere eller skolens andre ressourcepersoner også kan involveres i, at sætte eleverne i stand til at indfri de forventninger der er til eleverne i skolen.

Forventningsbaseret klasseledelse er udviklet igennem 4 års arbejde i krydsfeltet mellem praksis, teori og empiri.

Denne bog udgør en grundig indføring i, hvordan man konstruktivt og tydeligt kan arbejde med forventninger til elevernes adfærd i undervisningen, hvordan man kan organisere en struktureret undervisning, og hvordan man inddrager alle vigtige voksne omkring eleverne i arbejdet med at understøtte et godt og positivt læringsmiljø for alle elever.

Standardsættet består udover bogen om Forventningsbaseret klasseledelse yderligere af 1 sæt med 22 pictogrammer der understøtter arbejdet med Forventningsbaseret klasseledelse i praksis.

Læs Folkeskolen.dk anmeldelse af materialet: Klik her

Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik Munch Jørgensen

Kort om bogen
Forventningsbaseret klasseledelse er en metode, der hjælper lærere med deres klasseledelse via tydelige og konkrete forventninger til eleverne samt til underviseren

Beskrivelse
Bogens forfattere er begge undervisere og har sammen udviklet metoden i forbindelse med udviklingsforløb om adfærdsledelse i praksis. Bogen udspringer af disse forløb og giver en indføring i, hvordan man som lærer kan lede klasser og arbejde konstruktivt med elevernes adfærd i undervisningen

Vurdering
Det er en meget overkommelig og velstruktureret bog at læse og den giver mange konkrete, pædagogiske værktøjer til klasseledelse for både erfarne og nyuddannede lærere. Eksemplerne er praksisnære og med grobund i den verden, mange lærere står i, hvilket gør det let for læseren at relatere til værktøjerne og overføre dem til egen undervisningspraksis